Minimālā atalgojuma prasības Luksemburgā (papildināts 10.01.2023)

No 2017.gada 14.marta Luksemburgā stājas spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz, ka visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Luksemburgas, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Luksemburgas teritorijā, jāsaņem Luksemburgas minimālais atalgojums.

No 2022. gada 2. februāra šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem kuri ir konstruēti, pielāgoti, paredzēti un tiek izmantoti kravu pārvadājumiem, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot jebkuru piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas, bet no 2026. gada 1. jūlija - 2,5 tonnas un pasažieru pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir konstruēti, pielāgoti un paredzēti līdz astoņu personu pārvadāšanai, neieskaitot autovadītāju.

No minētā likuma grozījumiem izriet:

1. Nepieciešams atbildīgais pārstāvis Luksemburgā

Uzņēmumam, kas vēlas veikt starptautiskos pārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus Luksemburgas teritorijā, nepieciešams atbildīgais pārstāvis (fiziska vai juridiska persona), kura uzdevums ir sadarboties ar Luksemburgas Darba inspekciju (ITM). Atbildīgajam pārstāvim fiziski jāatrodas Luksemburgas teritorijā.

Atbildīgais pārstāvis Luksemburgas teritorijā jānodrošina ar šādiem dokumentiem:

 • uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu Luksemburgas teritorijā;
 • nosūtīto darbinieku A1 sertifikāti, veicot darbu citā ES valstī;
 • apliecinājumiem par nosūtīto darbinieku norīkošanu darbam Luksemburgas teritorijā;
 • nosūtīto darbinieku darba līgumiem (franču vai vācu valodā);
 • nosūtīto darbinieku algas izrakstiem par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 • nosūtīto darbinieku algas izmaksu apliecinājumiem;
 • dokumentiem, kas apliecina darbinieka profesionālo kvalifikāciju (95. kods vadītāja apliecībā);
 • nosūtīto darbinieku darba un atpūtas laika uzskaitēm;
 • nosūtīto darbinieku medicīniskām izziņām.

2. Apliecinājums par darbinieka norīkošanu darbam Luksemburgas teritorijā

Apliecinājumu par darbinieka norīkošanu darbam Luksemburgā aizpilda darba devējs.  Apliecinājuma (deklarācijas) forma jāaizpilda Luksemburgas Darba inspekcijas mājaslapā (https://guichet.itm.lu/edetach/).

3. Transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāts (oriģināls), veicot darbu citā ES valstī;
 • apliecinājumam par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbā Luksemburgas teritorijā;
 • darba un atpūtas laika uzskaite;
 • medicīniskā izziņa;
 • dokumentiem, kas apliecina darbinieka profesionālo kvalifikāciju (95. kods vadītāja apliecībā);
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgums (franču vai vācu valodā).

4. Sodu apmēri:

 • 1000 līdz 5000 EUR par pirmo pārkāpumu;
 • 2000 līdz 10 000 EUR par otro pārkāpumu, ja tas ir izdarīts divu gadu laikā kopš pirmā pārkāpuma;
 • kopējais soda apmērs vienam uzņēmumam nedrīkst pārsniegt 50 000 EUR.

5. Šis likums neattiecas uz:

 • tranzīta pārvadājumiem;
 • pārvadājumiem, ko veic pašnodarbinātas personas.

Biežāk uzdotos jautājumus angļu valodā skatīt šeit.

Problēmu saistībā ar šī likuma izpildes kontroli Luksemburgas teritorijā gadījumā aicinām nekavējoties informēt Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv.

Papildu informācija par darbinieku nosūtīšanu ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā.

Papildu informācija tiks apkopota un attiecīgi atjaunota.