Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996.gada 23.maijā parakstīto Latvijas Uzbekistānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 15.- 16. aprīlī Rīgā notika kārtējā Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm 2015. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus. 


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs, kā arī starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2013.gadā un š.g. 1.ceturksnī. Puses atzīmēja tirdzniecības pieaugumu starp valstīm un izteica interesi turpināt stiprināt abpusēji izdevīgu sadarbību saskaņā ar nolīgumu.


 


Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2014.gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2015.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Uzbekistānas atļaujas sekojošā apjomā:  • 1000 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm;

  • 2000 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem.

Puses vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks skatīts jautājums par papildus atļauju savstarpējo apmaiņu.


 


Latvijas delegācija informēja, ka sākot ar 2014. gada 1. jūliju tās teritorijā tiks ieviesta ceļu izmantošanas maksa un vērsa uzmanību uz nesamērīgu starpību starp iebraukšanas maksu Uzbekistānas teritorijā un maksu par Latvijas ceļu izmantošanu. Uzbekistānas puse ņēma vērā šo informāciju un abas puses vienojās turpināt darbu, kura mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus autotransporta kravu pārvadājumiem starp abām valstīm.


 


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks Uzbekistānā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014