Latvijas Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996.gada 23.maijā parakstīto  Latvijas Uzbekistānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 29.- 30. oktobrī Rīgā notika kārtējā  Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm 2012.gadam un sākotnējo kvotu 2013.gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


 


Puses atzīmēja, ka 2011.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie  tirdzniecības apjomi starp Latviju un Uzbekistānu naudas izteiksmē pieauguši par 60% un sasnieguši 153,5 miljonus Eiro. Šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2011. gada pirmo pusgadu, preču eksports no Latvijas uz Uzbekistānu naudas izteiksmē pieaudzis par 43,9%, bet tonnās par 8,6%. Šie fakti norāda uz kravu starptautisko autopārvadājumu attīstības perspektīvām starp abām valstīm.


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs, kā arī starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2011.gadā un š.g. 1.pusgadā un atzīmēja ievērojamu divpusējo un tranzīta autopārvadājumu pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt pieaugošos tirdzniecības apjomus ar autopārvadājumiem nepieciešamajā apjomā.


 


Latvijas puse ierosināja papildus jau esošajām universālajām kravu autopārvadājumu atļaujām 2013.gadā apmainīties ar 3000 atļaujām derīgām divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem. Uzbekistānas delegācija izteica gatavību izskatīt šo priekšlikumu un sniegt atbildi līdz 2013. gada 1. janvārim.


 


Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2012.gadā, kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2013. gadam 900 universālo atļauju apmērā, kas derīgas kravu divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm. Visas izsniegtās attiecīgā gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.


 


Delegācijas vienojās, ka nepieciešamības gadījumā pēc paritātes principa tiks izskatīts jautājums par apmaiņu ar papildus atļaujām.


 


Puses arī vienojās, ka katra atļauja būs derīga vienam turp un atpakaļ braucienam, veicot jebkuru no tajā norādītajiem pārvadājumu veidiem (t.sk. pārvadājumu uz un no trešajām valstīm). Tomēr pārvadājuma veidam, veicot braucienu atpakaļ, ir jāatbilst tam pārvadājuma veidam, kāds tika izpildīts turp brauciena laikā. Pretējā gadījumā būs nepieciešama otra atļauja.


 


Uzbekistānas delegācija atzīmēja, ka starptautiskie autopārvadājumi starp abām valstīm veicami saskaņā ar Latvijas Uzbekistānas starpvaldību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi noteikumiem un uzsvēra, ka no 2013. gada 1. janvāra ārvalstīs reģistrēti autotransporta līdzekļi Uzbekistānas teritorijā varēs iebraukt, tikai uzrādot iepriekš saņemtu starptautisko autopārvadājumu atļauju, kā arī samaksājot ceļu lietošanas nodevu. Par konkrētiem šīs nodevas apmēriem Latvijas puse tiks informēta papildus.


 


Smagsvara un lielgabarīta kravu autopārvadājumi Uzbekistānas Republikas teritorijā kopš 2012.g. 1.augusta atļauti, tikai saņemot speciālu kompetentās institūcijas (ГАК «Узавтойул») atļauju un samaksājot noteiktā apmēra nodevas (sīkāka informācija: www.lex.uz).


 


Latvijas delegācija informēja par speciālo atļauju izdošanas kārtību smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadājumiem, maksas par autoceļu lietošanu plānoto ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra, kā arī autopārvadājumu kontroles funkciju nodošanu Valsts policijas Satiksmes uzraudzības birojam u.c. jautājumiem.


 


Latvijas puses priekšlikuma delegācijas vienojās, ka, veicot neregulārajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem starp abām valstīm, Latvijas pārvadātāji par kontroles dokumentu izmantos INTERBUS līguma prasībām atbilstošu brauciena formulāru. Latvijas delegācija arī informēja, ka no 01.10.2011. atļaujas regulāriem pasažieru pārvadājumiem izsniedz VSIA Autotransporta direkcija .


 


Abas puses apmainījās ar viedokļiem par jautājumiem, saistītiem ar digitālo tahogrāfu ieviešanu savās valstīs. Uzbekistānas delegācija apņēmās savlaicīgi informēt par digitālo tahogrāfu karšu izsniegšanas uzsākšanu Uzbekistānā un paziņot atbilstošās kompetentās institūcijas kontaktinformāciju.


 


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks Uzbekistānā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.


 


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2012