Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgums

Divpusējo līgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.