Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.