Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.