Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās padomes nolīgums

Divpusējo nolīgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.