Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Satiksmes ministrijas nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.