Latvijas - Krievijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996. gada 16. martā parakstīto Latvijas Krievijas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 29. oktobrī Rīgā notika kārtējā 20. Latvijas - Krievijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. No Latvijas puses sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Autotransporta departamenta, VSIA Autotransporta direkcija , Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto pārstāvji. No Krievijas puses piedalījās Krievijas Federācijas Transporta ministrijas, Federālā Transporta uzraudzības dienesta,, Federālās iestādes Rosavtotrans un autopārvadātāju asociācijas ASMAP pārstāvji. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par autopārvadājumu un tirdzniecības attīstību starp abām valstīm, tika apspriesti kravu un pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi, kā arī citi ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu starp Latviju un Krieviju saistīti jautājumi.


 


Sanāksmes sākumā puses atzīmēja tirdzniecības apjomu ievērojamu kritumu 2014. gada 9 mēnešos attiecībā pret to pašu 2013. gada periodu, kas ir saistīts ar vairākiem negatīviem ekonomiskajiem faktoriem.


 


Krievijas puse izteica priekšlikumu  apmainīties papildus ar 13000 atļaujām kravu divpusējiem un tranzīta autopārvadājumiem, kas derīgas šajā gadā,  un noteikt galīgo kvotu 2014.gadam un sākotnējo 2015.gadam  95000 atļauju apmērā, kas pie esošajiem pārvadājumu apjomiem ir pietiekama Latvijas pusei. Savukārt Latvijas puse izteica priekšlikumu izskatīt iespēju 2015. gadam piešķirt tās pārvadātājiem 10000 universālās atļaujas kravu autopārvadājumiem, kas derīgas arī pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Pēc detalizētas problēmjautājuma apspriešanas Krievijas delegācija piekrita piešķirt Latvijas pārvadātājiem 2500 universālās atļaujas, kas derīgas kravu divpusējiem/tranzīta autopārvadājumiem, kā arī pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par konstatētajiem vienas valsts pārvadātāju pārkāpumiem otras valsts teritorijā un apņēmās saņemto informāciju izvērtēt, kā arī turpmāk līdz  katra mēneša 15. datumam nosūtīt informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem attiecīgajā periodā.  


 


Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas vienojās līdz šī gada 15. decembrim  salīdzināt  un apstiprināt starptautisko divpusējo regulāro maršrutu skaitu starp Latviju un Krieviju. Abas puses vienojās saskaņot divus maršrutus Rīga - Kaļiņingrada un maršrutu Rīga - Sanktpēterburga, kuru veikšanā iesaistīti vairāki pārvadātāji, kā arī līdzīgus daudzpusējos maršrutus ar nosacījumu, ka minēto maršrutu organizēšanā un pakalpojumu sniegšanā var tikt iesaistīti tikai šo maršrutu dalībvalstu pārvadātāji. Katrai maršruta dalībvalstij ir jānodrošina to, ka katram no pārvadātājiem ir tiesības izpildīt vienādu reisu skaitu un uzņemt/izlaist pasažierus pieturvietās visa maršruta garumā. Latvijas delegācija lūdza apsvērt iespēju piešķirt 2014. gadam papildus 50 atļaujas neliberalizētajiem neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem. Krievijas puse piekrita piešķirt papildus atļaujas un rezultātā puses vienojās, ka sākotnējā atļauju kvota neliberalizētajiem neregulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem 2015. gadam būs šī gada galējās atļauju kvotas līmenī, t.i. 300 atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem un 100 atļaujas derīgas tikai tranzīta pārvadājumiem. Delegācijas apstiprināja, ka visas tekošā  gada kravu un pasažieru atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim.


 


Latvijas delegācija informēja, ka no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem. Latvijas delegācija atzīmēja, ka vinjete ir elektroniska un to var iegādāties, norēķinoties ar bankas maksājuma kartēm interneta portālā www.lvvignette.eu vai skaidrā naudā degvielas uzpildes stacijās un pie muitas brokeriem robežkontroles punktos. Savukārt Krievijas puse informēja, ka, maksas ieviešana par federālo lielceļu izmantošanu kravas transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā maksimālā masa pārsniedz 12 tonnas, ir plānota no 2015. gada 1. novembra.


 


Asociācijas Latvijas auto prezidents atkārtoti vērsa Krievijas delegācijas uzmanību uz Federālā likuma projektu par izmaiņām atsevišķos Krievijas Federācijas likumdošanas aktos, kas tiek vērsts uz starptautisko autopārvadājumu kontroles pastiprināšanu, paužot bažas, ka minētā likuma pieņemšana var negatīvi ietekmēt  autopārvadājumu attīstību starp Latviju un Krieviju. Krievijas puse sniegs informāciju par šo jautājumu rakstiski.


 


Puses vienojās, ka nākošā Latvijas Krievijas Kopējās komisijas sanāksme notiks 2015. gadā Krievijā.