Latvijas - Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas sanāksme

Ievērojot 2013. gada 31. oktobrī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumus, 2019. gada 26. un 27. februārī Rīgā notika kārtējā Latvijas – Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu autopārvadājumu aktualitātes, saskaņoja atļauju kvotu autopārvadājumiem 2019. gadam un sākotnējo kvotu 2020. gadam, sniedza jaunāko informāciju par ceļu nodevu piemērošanu, autopārvadājumu kontroles organizāciju un kompetentajām institūcijām, kā arī apsprieda citus ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu saistītos jautājumus.

Delegācijas atzīmēja starptautisko autopārvadājumu nozarē iesaistīto transportlīdzekļu skaita, kā arī savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu. Puses pauda gatavību atbalstīt starptautisko kravu pārvadājumu turpmāko attīstību starp abām valstīm.

Puses apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2018. gadā. Kravu autopārvadājumu veicināšanas nolūkā Bosnijas un Hercegovinas puse ierosināja atcelt atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem.  Pamatojoties uz starpvaldību Nolīgumā piešķirtajām pilnvarām, Kopējā komisija vienojās liberalizēt divpusējos kravu pārvadājumus, atceļot atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem no 2020. gada 1. janvāra, kā arī vienojās par atļauju sākotnējo kvotu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2020. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji 2020. gadā saņems Bosnijas un Hercegovinas atļaujas šādā apjomā:

  • 100 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apmainījās ar informāciju par kravu pārvadājumu atļauju aizpildīšanas kārtību un prasībām un apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme tiks rīkota Bosnijā un Hercegovinā.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas – Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.