Latvijas - Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995.gada 1.februārī parakstītā Latvijas–Baltkrievijas starpvaldību Nolīguma par automobiļu starptautisko satiskmi nosacījumiem 2017.gada 23. un 24.maijā Rīgā notika kārtējā Latvijas–Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2016.gadā, kā arī 2017. gada četros mēnešos. Latvijas delegācija ierosināja, kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2017.gadā, apmainīties papildus ar 2000 atļaujām divpusējiem pārvadājumiem un 2000 universālām atļaujām, kas ir atbrīvotas no nodevas maksājumiem par braucieniem pa Baltkrievijas koplietošanas ceļiem. Baltkrievijas delegācija informēja, ka 2016.gadā un 2017. gada pirmajos četros mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vērojams atļauju izmantošanas pieaugums, tāpēc papildus piedāvāja apmainīties ar 1000 universālajām atļaujām 2017. gadam.

Delegācijas vienojās 2017.gadam noteikt kravu pārvadājumu atļauju galīgo kvotu sekojošā apmērā:

Latvijas pārvadātājiem:

 • 8000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (t.sk. 7000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 12000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (t.sk. 1500 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 5000 universālās atļaujas (t.sk. 4000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā).

Baltkrievijas pārvadātājiem:

 • 3000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 3200 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 10000 universālās atļaujas.

Latvijas delegācija piedāvāja 2018. gadam noteikt sākotnējo atļauju kvotu sekojošā apmērā:

Latvijas pārvadātājiem:

 • 9000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (t.sk. 8000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 12000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (t.sk. 3000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 7000 universālās atļaujas (t.sk. 5000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā).

Baltkrievijas pārvadātājiem:

 • 4000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 4700 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 10000 universālās atļaujas.

Savukārt Baltkrievijas delegācija šim piedāvājumam nepiekrita un puses vienojās 2018. gada sākotnējo kvotu saglabāt 2017. gada sākotnējās kvotas līmenī:

Latvijas pārvadātājiem:

 • 8000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (t.sk. 7000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 12000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (t.sk. 1500 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 4000 universālās atļaujas, kas ir atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā.

Baltkrievijas pārvadātājiem:

 • 3000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 3200 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 9000 universālās atļaujas.

Latvijas puse, ņemot vērā attīstību un sadarbību kokapstrādes jomā, lūdza izskatīt iespēju nākamgad palielināt to atļauju daudzumu, kas ir atbrīvots no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā. Baltkrievijas puse izskatīs šo priekšlikumu, pamatojoties uz faktisko atļauju izmantošanu un uzsvēra paritātes principa ievērošanu. Visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Latvijas puse informēja, ka veicot starptautisku pārvadājumu no Latvijas uz Krieviju ar kravas atmuitošanu Baltkrievijā, ir bijuši gadījumi, kad Baltkrievijas kontrolējošās institūcijas pieprasīja universālo atļauju. Baltkrievijas delegācija informēja, ka īstenojot šo pārvadājumu un izmantojot sākotnējo CMR pavadzīmi, ir nepieciešams izmantot Baltkrievijas tranzīta atļauju.

Delegācijas apsprieda pasažieru regulāro un neregulāro pārvadājumu organizācijas jautājumus un atzīmēja, ka šie pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtā starpvaldību Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi prasībām. Puses saskaņoja datus par esošajiem pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutiem starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī apmainījās ar informāciju par neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu atļauju izlietojumu 2016.gadā un 2017. gada pirmajiem četriem mēnešiem.

Neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu veikšanai, delegācijas vienojās par 2017.gada atļauju galīgo kvotu un atļauju sākotnējo kvotu 2018.gadam sekojošā apmērā:

 • 100 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (Baltkrievijas Republikā atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem);
 • 75 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (Baltkrievijas Republikā nav atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem);
 • 25 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (Baltkrievijas Republikā nav atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem).

Delegācijas apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim  un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar starptautisko autopārvadājumu īstenošanu.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3 tonnas. Latvijas informēja, ka saskaņā ar nacionālo likumdošanu no 2017. gada, veicot robežas šķērsošanu, ir nepieciešams deklarēt degvielas daudzumu transportlīdzekļa degvielas tvertnēs, lai novērstu degvielas nelegālu apriti.

Baltkrievijas delegācija informēja, ka Eirāzijas ekonomiskās savienības kodekss (ЕАЭС) ir parakstīts un tuvākajā laikā tam ir jāiziet ratifikācijas process katrā no dalībvalstīm. Šī muitas kodeksa stāšaņās spēkā plānojas no 2018. gada 1. janvāra. Muitas kodeksa grozījumos ir iestrādāts pants, kas paredz iespēju ārvalstu pārvadātājiem veikt starptautiskos kravu pārvadājumus starp Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalstīm gadījumos, kas paredzēti noslēgtajos starpvaldību līgumos vai ETMK atļauju sistēmas ietvaros.

Latvijas delegācija vērsa Baltkrievijas delegācijas uzmanību uz to, ka pastāv problēma šķērsot robežpunktus starp Baltkrieviju un Krieviju, jo tie netiek uzskatīti par starptautiskiem. Baltkrievijas puse ir piekritusi, ka tas rada neērtības ārvalstu pārvadātājiem, bet šīs problēmas risinājums ir atkarīgs no Krievijas puses.

Sarunas gaitā abas puses apmainījās ar informāciju par izsniegtām vīzām abu valstu transportlīdzekļu vadītājiem. Baltkrievijas Republikas vēstniecības Rīgā pārstāvis informēja, ka izmaksas par gada daudzreizējās vīzas noformēšanu Latvijas pilsoņiem samazinājās no 150 eiro līdz 60 eiro.

Nobeigumā Baltkrievijas delegācija ielūdza Latvijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi 2018.gadā Baltkrievijā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas protokolā.