Latvijas autovadītājiem ir atļauts šķērsot Baltkrievijas - Krievijas robežu tikai vienā robežšķērsošanas vietā

Pamatojoties uz IRU sniegto informāciju, lūdzam vērst pārvadātāju uzmanību uz to, ka Krievijas Federācijas robežas pārstāvji, kas veic robežkontroli Krievijā atgādināja par 1993. gada 1. aprīļa likuma Nr. 4730-1 "Par Krievijas Federācijas valsts robežu" 9. pantu, sakot, ka Krievijas Federācijas sauszemes valsts robežu var šķērsot personas vai transportlīdzekļi robežšķērsošanas vietās, kas atvērtas starptautiskai satiksmei. Saskaņā ar Krievijas Federācijas robežkontroles neoficiālo informāciju šodien starp Baltkrieviju un Krieviju ir tikai viena robežšķērsošanas vieta, kas atbilst iepriekš minētā likuma prasībām - "Krasnaja Gorka", kas atrodas uz starptautiskā autoceļa M1. Visas pārējās 18 robežšķērsošanas vietas iebraucot Krievijā no Baltkrievijas patrulē Krievijas Federācijas robežsardzes mobilās vienības.

Visi transportlīdzekļi, kuriem nav Krievijas vai Baltkrievijas transportlīdzekļu numura zīmes, tiek apturēti un gadījumos, ja autovadītājam nav Baltkrievijas vai Krievijas pase, tad uz vietas tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Saskaņā ar Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 18.1 pantu transportlīdzekļa vadītājam tiek piemērots sods 2000 RUB (22.33 EUR pēc valūtas kursa uz 15.02.2015) un transportlīdzeklis tiek nosūtīts atpakaļ uz Baltkrieviju.

Pirms mēs iegūsim papildus informāciju par šo jautājumu, mēs iesakām:

- Latvijas transportlīdzekļu vadītājiem šķērsot Krievijas-Baltkrievijas robežu robežšķērsošanas vietā "Krasnaja Gorka" (starptautiskais autoceļš M1);

- veikt autopārvadājumus šajā virzienā iesaistot autovadītājus, kuriem ir Krievijas vai Baltkrievijas pases, jo viņiem nav nekādu ierobežojumu šķērsot kādu no 19 Krievijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietām.