Latvijas – Ukrainas Kopējās komisijas sanāksme

2019. gada 8. un 9. oktobrī Rīgā norisinājās kārtējā Latvijas – Ukrainas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Tā tika organizēta saskaņā ar 1995. gada 23. maijā noslēgto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi.

Sanāksmes ietvaros delegācijas apmainījās ar informāciju par savstarpējas tirdzniecības un autopārvadājumu attīstības tendencēm, apsprieda nozares aktualitātes un noteica kravu un pasažieru pārvadājumu atļauju galīgo kvotu 2019. gadam un sākotnējo kvotu 2020. gadam.  

Pēc iepazīšanās ar abu pušu apkopoto statistikas datu analīzi delegācijas atzina, ka kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir palielinājušies, salīdzinot ar 2018. gadu, un pieprasījums pēc kravu autopārvadājumiem pakāpeniski pieaug.

Tāpēc, lai veicinātu ekonomisko sadarbību starp Latviju un Ukrainu, delegācijas vienojās apmainīties ar papildu atļaujām, tādējādi nosakot galīgo kvotu 2019. gada atļaujām šādā apjomā:

  • 12 500 atļaujas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem,
  • 2 000 atļaujas divpusējiem, tranzīta un trešo valstu pārvadājumiem.

Sākotnējā 2020. gada atļauju kvota saglabāsies 2019. gada galīgās kvotas līmenī.

Visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim. Delegācijas arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt iespēju piešķirt papildu atļaujas.

Puses atkārtoti apstiprināja iepriekšējā Kopējās komisijas sēdē atrunāto vienošanos par universālo atļauju izmantošanas kārtību, saskaņā ar kuru pēc viena pārvadājuma veida (divpusēja, tranzīta vai trešās valsts kravas pārvadājuma) pabeigšanas atpakaļceļā uz mītnes zemi pārvadātājs, izmantojot to pašu universālo atļauju, drīkst veikt cita veida pārvadājumu.

Tāpat, ja pārvadājums tiek veikts ar divpusējo un tranzīta atļauju, tad pēc, piemēram, tranzīta pārvadājuma pabeigšanas atpakaļceļā, izmantojot to pašu atļauju, drīkst veikt divpusēju pārvadājumu un otrādi.

Pasažieru starptautisko neregulāro pārvadājumu veikšanai paredzēto atļauju kvotu puses vienojās saglabāt līdzšinējā skaitā, piešķirot katrai pusei pa 100 atļaujām izmantošanai 2020. gadā.

Sēdes noslēgumā delegācijas apmainījās ar informāciju par izmaiņām katras valsts tiesību aktos attiecībā uz autopārvadājumu jomu. Ukrainas delegācija informēja, ka no 2019. gada septembra Ukrainā ir stājies spēkā likums, kas paredz sodu piemērošanu kā juridiskām, tā fiziskām personām par svara un gabarītu ierobežojumu pārkāpumiem, kā arī kravas arestu līdz soda pilnīgai nomaksai.

Sīkāka informācija ir pieejama Latvijas – Ukrainas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.