Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr. 259 stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra

Informējam, ka Krievijas Federācijas Transporta ministrija pieņēma 2020. gada 28. jūlija Pavēli Nr. 259 "Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem", kas publicēta 2020. gada 7. decembrī un ar kuru no 2021. gada 1. janvāra aizstās 2015. gada 14. oktobra Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēli Nr. 301.  Trešo valstu kravu starptautiskajos autopārvadājumos, kas ir apstiprināti ar Pavēli Nr. 259, ir veiktas tikai redakcionālas izmaiņas, kas neievieš jaunus noteikumus. Šī ir konsolidētā versija, jo Pavēle Nr.301 tika grozīta trīs reizes.

Iepriekš informējām, ka Krievijas Federācijas Transporta ministrija 2017. gada 17. oktobrī izdeva Pavēli Nr.447 , kas atkārtoti groza zemāk minēto Pavēli Nr.301.

Pavēle Nr.301 tika iepriekš grozīta ar 2016. gada 15. marta Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēli Nr.62 un 2016. gada 30. augusta Pavēli Nr.255.

2015. gada 14. oktobrī tika izdota Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr.301 “Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem” (Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств).

2018. gada 11. un 12. oktobrī Maskavā norisinājās Krievijas–Latvijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā puses vienojās par norīkojuma paraugu, kura oriģinālu ar parakstu, tā atšifrējumu un zīmogu pārvadātājam izsniedz kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs.

Pielikumā Pavēles Nr.301 svarīgāko punktu apkopojums.