Humānās palīdzības kravas pārvadājumi uz Ukrainu cauri Vācijas teritorijai

Vācijas Federālā Digitālo lietu un transporta ministrija (BMDV) ir lūgusi federālajām zemēm piešķirt kravas transportlīdzekļiem atbrīvojumu no brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumiem. Izņēmumi attiecas uz pārvadājumiem Ukrainas robežas virzienā, lai sniegtu tiešu vai netiešu humāno palīdzību Ukrainai (ieskaitot visus ar pārvadājumiem saistītos braucienus bez kravas).

Visas federālās zemes ir īstenojušas BMDV pieprasījumu un piešķīrušas atbrīvojumu, kas spēkā līdz 2022. gada 26. jūnijam ieskaitot.

Lūdzam ņemt vērā, ka braukšanas aizliegums svētdienās un svētku dienās neattiecas uz bēgļu, no Ukrainas, pārvadājumiem ar autobusiem.

Veicot humanitārās palīdzības kravu pārvadājumus uz Ukrainu, Vācijā paredzēts atbrīvojums no ceļu lietošanas maksas (Toll collect). Sīkāka informācija par atbrīvojuma piemērošanu pieejama šeit.