Humānās palīdzības kravas pārvadājumi uz Ukrainu cauri Polijas teritorijai

Balstoties uz Polijas Ārlietu ministrijas sniegto informāciju, darām zināmu, ka transporta līdzekļi un konvoji, kas pārvadā humānās palīdzības kravas Polijas teritorijā, ir atbrīvoti no ceļu nodevas maksas e-toll sistēmā. Iestādei vai organizācijai, kas plāno humānās palīdzības kravas pārvadājumu, jāsniedz sekojoša informācija:

  • transporta līdzekļu skaits;
  • transporta līdzekļa reģistrācijas numurs;
  • valsts, kurā reģistrēts transporta līdzeklis;
  • ja iespējams, pārvadājumu veikšanai Polijā plānotais laika periods (abos virzienos).

Minētā informācija nosūtāma Polijas Infrastruktūras ministrijai uz e-pastu humanitarianaid@mi.gov.pl.

Polijas puse norāda, ka e-toll sistēma attiecas uz ceļu posmiem, ko pārvalda Valsts ceļu ģenerāldirektorāts. Lai saņemtu atbrīvojumu no maksas par ceļu posmiem, kas nodoti privātā pārvaldībā, Infrastruktūras ministrijai jāsniedz detalizēta informācija par transportlīdzekļa vai konvoja maršrutu. Šajā gadījumā ministrija pārsūtīs informāciju attiecīgajiem ceļu pārvaldītājiem.

Papildu informācija: