Ceļu lietošanas maksa Ungārijā (papildināts 22.08.2023)

No 2023. gada 1. oktobra Ungārijā  ceļu lietošanas maksas tarifi tiek paaugstināti par 17.6%. Informācija par jaunajiem tarifiem pieejama šeit.

Iepriekš ziņojām, ka 2019. gada 3. februārī Ungārijā stājas spēkā prasības par obligātu transportlīdzekļa, kura pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas, tehnisko datu reģistrēšanu HU-GO sistēmā. Pārvadātājiem jāreģistrējas www.hu-go.hu mājaslapā un jānorāda tādi transportlīdzekļa reģistrācijas dati, kā ražotāja marka, pirmās reģistrācijas gads, šasijas (VIN) numurs, EURO kaitīgo izmešu klase, kā arī cita reģistrācijas apliecībā norādītā informācija. Ja transportlīdzeklis jau reģistrēts sistēmā, pārvadātāju pienākums ir papildināt iztrūkstošo informāciju.

Gadījumos, ja lietotājs savlaicīgi neatjaunos datus, HU-GO sistēma automātiski koriģēs nepareizi ievadīto transportlīdzekļu EURO izmešu klasi, par to paziņojot lietotājam. Šādā gadījumā maksa tiks iekasēta atbilstoši transportlīdzekļa zemākās ekoloģiskās klases likmei (EURO 0).

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties šeit.