Braukšanas ierobežojumi Zviedrijā 2024.gadā

Zviedrijā nav braukšanas ierobežojumu kravas transporta līdzekļiem brīvdienās un svētku dienās. Tomēr, saskaņā ar jaunajām vides prasībām, kas ieviestas Stokholmā, Gēteborgā, Malmē, Lundā, Helsingborgā, Molndalā, Umeā un Upsalā, šajās pilsētās tiek piemēroti atsevišķi transporta ierobežojumi. Lai ar tiem vairāk iepazītos, lūdzu skatīt saiti https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/sweden-mainmenu....

Papildus, Zviedrijas pilsētās Stokholmā un Gēteborgā ir ieviesta sastrēgumu nodevas sistēma, bet no 2015. gada 1. februāra ir ieviesta nodeva par noteiktu tiltu šķērsošanu Mūtalā un Sundsvallā. Nodevas attiecas gan uz Zviedrijā, gan ārvalstīs reģistrētiem kravas un pasažieru transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ir mazāka par 14 tonnām.

Detalizētāka informācija ir pieejama:

  1. https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Latvijas-Latvian/Sastrgumu-nodeva-Stokholm-un-Gteborg/;
  2. https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Latvijas-Latvian/Infrastruktras-nodevas-Mtal-un-Sundsvall/;