Baltkrievijas atļauju izmantošanas īpatnības (papildināts 22.12.2017)

Informējam, ka no Baltkrievijas puses tika saņemti skaidrojumi par Baltkrievijas vienreizējo atļauju izmantošanas īpatnībām:

  • ja tiek veikts starptautisks pārvadājums tranzītā, šķērsojot Baltkrievijas teritoriju, neatkarīgi no kuras valsts tiek iebraukts Baltkrievijā, tad Baltkrievijas vienreizējā atļaujā, kas derīga tranzīta pārvadājumam, pie pirmās iebraukšanas Baltkrievijā jāaizpilda lauks “Туды”. Savukārt, šķērsojot Baltkrievijas teritoriju otro reizi - jāaizpilda lauks “Назад”;
  • ja veicot starptautisku pārvadājumu no Latvijas uz Krieviju ar kravas atmuitošanu Baltkrievijā, ir bijuši gadījumi, kad Baltkrievijas kontrolējošās institūcijas pieprasīja Baltkrievijas universālo atļauju. Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksmes laikā Baltkrievijas puse informēja, ka īstenojot šo pārvadājumu un izmantojot sākotnējo CMR pavadzīmi, ir nepieciešama Baltkrievijas vienreizējā atļauja, kas derīga tranzīta pārvadājumam. Tas ir atspoguļots šīs sanāksmes protokola 4. lapas beigās.