Aizliegums veikt kravu autopārvadājumus ES teritorijā ar Krievijā reģistrētām piekabēm un puspiekabēm

Informējam, ka saskaņā ar 2023. gada 23. jūnija PADOMES REGULAS (ES) 2023/1214 (ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā) 1. panta 17) punktu tiek paplašināts aizliegums veikt kravu autopārvadājumus ES teritorijā ar Krievijā reģistrētām piekabēm un puspiekabēm, tostarp arī tad, ja minētos pārvadājumus veic kravas automobiļi, kas reģistrēti citās valstīs.

Minēto aizliegumu līdz 2023. gada 30. jūnijam nepiemēro kravu pārvadājumiem, kas sākti pirms 2023. gada 24. jūnija, ar noteikumu, ka piekabe vai puspiekabe:

a) jau atradās ES teritorijā 2023. gada 24. jūnijā; vai

​b) tai ir jāšķērso ES teritorija, lai atgrieztos Krievijā.

Aizliegums stājās spēkā 2023. gada 24. jūnijā.