2021. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni noteikumi par Krievijas vienreizējo atļauju aizpildīšanu, veicot starptautiskos autopārvadājumus

Krievijas Federācijas Transporta ministrija pieņēma 2020. gada 28. jūlija Pavēli Nr. 261 (publicēts 2020. gada 23. novembrī), kurā ietverti noteikumi par Krievijas vienreizējo atļauju aizpildīšanu, ārvalstu pārvadātājiem veicot starptautiskos autopārvadājumus. No 2021. gada 1. janvāra šī pavēle aizstāj Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2015. gada 15. oktobra rīkojumu Nr. 302 par minēto atļauju aizpildīšanu.

Saskaņā ar 2020. gada 28. jūlija Pavēli  Nr. 261 no 2021. gada 1. janvāra starptautisko autopārvadājumu atļaujas 12. un 13. punktos jānorāda iekraušanas un izkraušanas valstis vai iekraušanas un izkraušanas vietas. Ja šajos punktos tiks norādīta vienlaicīgi gan valsts, gan vieta, tas var tikt kvalificēts kā pārkāpums.

Gadījumā, ja transportlīdzeklis iebrauc Krievijas Federācijas teritorijā bez kravas ar nolūku kravu paņemt, atļaujas aizmugurē nav jāaizpilda atļaujas 10., 11., 12., 13. punkts. Pienākums aizpildīt šos punktus iestājas tikai no iekraušanas brīža. Ja 12. un 13. punkts, iebraucot bez kravas, ir aizpildīts, tas var tikt kvalificēts kā pārkāpums.

Veicot starptautiskus kravas pārvadājumus uz Krievijas Federāciju, Krievijas atļaujas 10., 11., 12., 13. punktā informācija tiek aizpildīta kreisajā ailē, bet, veicot pārvadājumus no Krievijas Federācijas, informācija tiek aizpildīta labajā ailē.

Salikto kravu gadījumā norādīts, ka 11. punktā, uzrādot pārvadājamās kravas svaru, pieļaujams norādīt kravas kopējo svaru, ja informāciju par katras atsevišķās kravas partijas svaru nav iespējams ietvert norādītajā ailē.

Papildu Krievijas puses skaidrojumi par šo noteikumu piemērošanu ir atrodami pielikumā. Šo skaidrojumu neoficiāls tulkojums latviešu valodā ir pieejams šeit.