Zviedrijā kombinētie pārvadājumi tiek pielīdzināti kabotāžai

Informējam, ka saskaņā 2021. gada 23. decembra Regulas SFS 2021:1302 3.f paragrāfu, Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. panta noteikumi par kabotāžas pārvadājumiem attiecas arī uz kombinēto pārvadājumu pirmo vai pēdējo posmu, kurus veic pa autoceļiem Zviedrijā. Lai novērstu to, ka ārvalstu transporta uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto noteikumus par kombinētajiem pārvadājumiem, ierobežojumi, kas attiecas uz kabotāžas pārvadājumiem, tagad attieksies uz visiem iekšzemes pārvadājumiem, ko Zviedrijā veic ārvalstu pārvadātāji.