Vienošanās ar Poliju par kravas autopārvadājuma veida noteikšanuLatvijas – Polijas Kopējās komisijas sanāksmē par starptautiskajiem autopārvadājumiem, kas notika 2014. gada 6.-7. augustā, tika panākta vienošanās par autopārvadājumu pavaddokumentu satura vienotu interpretāciju, lai noteiktu atšķirību starp divpusējiem un autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses vienojās, ka veicamā pārvadājuma veids ir jānosaka, pamatojoties uz kravas iekraušanas un izkraušanas vietu, kas norādīta CMR pavadzīmē. Ja šīs vietas atrodas attiecīgi Polijā un Latvijā, tad, neatkarīgi no preces izcelsmes valsts, tiek veikts divpusējais pārvadājums atbilstoši ES likumdošanas prasībām, un Polijas atļauja autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm šādiem autopārvadājumiem nav vajadzīga. Ņemot vērā, ka ar dažām valstīm Polijai nav šāda veida vienošanās, ieteicams autotransporta līdzeklī glabāt izrakstu no iepriekš minētās Latvijas-Polijas kopējās komisijas protokola poliski un latviski, kas atrodami pie papildus informācijas.