Uzbekistānas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996. gada 23. maijā parakstīto Latvijas - Uzbekistānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 22.- 24. oktobrī Taškentā notika kārtējā Uzbekistānas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2018. gadā, kā arī par 2019. gada 9 mēnešiem. Uzbekistānas delegācija ierosināja, kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2019. gadā, apmainīties papildus ar 100 atļaujām, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Delegācijas vienojās noteikt kravu pārvadājumu atļauju galīgo kvotu 2019. gadam šādā apjomā:

  • 600 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 700 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (universālās).

Delegācijas vienojās noteikt kravu pārvadājumu atļauju sākotnējo kvotu 2020. gadam šādā apjomā:

  • 600 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 600 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (universālās).

Delegācijas apstiprināja, ka visas aktuālā gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim un vienojās, pēc vienas vai otras puses lūguma, atkārtoti izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Latvijas delegācija atkārtoti vērsa Uzbekistānas delegācijas uzmanību uz to, ka nodeva par iebraukšanu Uzbekistānas teritorijā, kas tiek iekasēta no Latvijas pārvadātājiem 400$ apmērā nav adekvāta un salīdzināma ar nodevu, kas jāmaksā Uzbekistānas pārvadātājiem, lietojot Latvijas autoceļus. Uzbekistānas puse informēja, ka šobrīd notiek darbs pie jauna normatīvā akta izstrādes, lai ieviestu vienotu nodevu likmi visām ES dalībvalstīm.

Puses pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar starptautisko autopārvadājumu īstenošanu. Latvijas delegācija informēja par vairākkārtējiem gadījumiem, kad Uzbekistānas kontrolējošās iestādes dokumentu pārbaudes laikā atzina Uzbekistānas vienreizējās atļaujas par nederīgām. Uzbekistānas delegācija paziņoja, ka šie gadījumi ir bijuši tehnisku kļūdu dēļ un uz doto brīdi visas kļūdas ir novērstas. Gadījumos, ja Latvijas pārvadātāji atkārtoti saskarsies ar šo problēmu, aicinām jebkurā diennakts laikā zvanīt Avazžonam Tursunovam (+998981237564), kas ir Uzbekistānas Satiksmes ministrijas Licencēšanas un atļauju daļas vadītājs.

Nobeigumā delegācijas vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Latvijā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Latvijas – Uzbekistānas Kopējās komisijas protokolā.