Turcijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995. gada 15. septembrī parakstīto Latvijas Turcijas starpvaldību līgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, š.g. 11.- 12. novembrī Ankarā notika kārtējā Turcijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē tika apspriesti starptautisko autopārvadājumu starp Latviju un Turciju tālākās attīstības jautājumi, savstarpējā tirdzniecība, kā arī galīgā atļauju kvota kravu autopārvadājumiem 2014. gadā un sākotnējā kvota 2015. gadam un citas ar autopārvadājumu organizāciju saistītas aktualitātes.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā vērojams apjomu pieaugums, jo īpaši preču imports no Turcijas uz Latviju 2013.gadā. Tirdzniecības apjomu pieauguma tendence vērojama arī š.g. 1. un 2. ceturksnī.

Latvijas puse izteica priekšlikumu apmainīties papildus ar 100 universālām atļaujām kravu autopārvadājumiem, kuras ir arī derīgas iebraukšanai otras valsts teritorijā bez kravas, kā arī pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Pēc detalizētas problēmjautājuma apspriešanas delegācijas vienojās, ka kravu autopārvadājumu atļauju galīgā kvota 2014. gadam paliks nemainīga, kā arī vienojās 2015. gadam noteikt sākotnējo kvotu sekojošā apjomā: 

  • 900 atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 450 universālās atļaujas derīgas iebraukšanai otras valsts teritorijā bez kravas, kā arī divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim.

Turcijas puse informēja, ka ir pievienojusies INTERBUS nolīguma nosacījumiem un INTERBUS braucienu formulārs tiek izmantots kā kontroles dokuments neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.

Latvijas delegācija informēja, ka no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem. Savukārt Turcijas puse atzīmēja, ka Turcijā autoceļu nodeva par automaģistrāļu un tiltu izmantošanu ir jāmaksā visiem transportlīdzekļiem, kas tos izmanto.

Delegācijas apsprieda ETMK atļauju daudzpusējās kvotas attīstības perspektīvas un apmainījās viedokļiem šajā jautājumā. Delegācijas atzīmēja, ka ETMK atļauju sistēmai ir būtiska nozīme starptautiskajam autotransporta tirgū.

Nākošās Latvijas Turcijas Kopējās komisijas sanāksmes par autopārvadājumu jautājumiem organizēšana paredzēta Latvijā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.