Transportlīdzekļu novietošanas prasības automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu stāvvietās Slovēnijā

Slovēnijas atbildīgā iestāde par automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu būvniecību, pārvaldību un uzturēšanu (DARS), informē, ka Slovēnijā stājas spēkā grozījumi ceļu satiksmes noteikumos, attiecībā uz transportlīdzekļu novietošanas prasībām automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu stāvvietās.

Ņemot vērā, ka stāvvietu skaits ir ierobežots, jaunie noteikumi paredz:

 • Autobusus un kravas transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, atļauts novietot stāvēšanai tikai marķētās stāvvietās.
  • Naudas sods par noteikuma neievērošanu - autovadītājam 150 eiro apmērā.
 • Autobusus un kravas transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, atļauts novietot stāvēšanai uz laiku, kas nepārsniedz 25 stundas. Ja valstī noteikti braukšanas ierobežojumi, kas ierobežo vai aizliedz dalību ceļu satiksmē uz laiku, kas pārsniedz 25 stundas, transportlīdzekļus atļauts novietot stāvēšanai līdz braukšanas ierobežojumu beigām.
  • Par atļautā stāvēšanas laika ierobežojuma pārsniegšanu, paredzēts naudas sods - autovadītājam 300 eiro apmērā, transportlīdzekļa operatoram 1000 eiro apmērā, savukārt, uzņēmuma atbildīgajai personai 300 eiro apmērā.
 • Autovadītājiem, transportlīdzekļa vējstiklā, skaidri redzamā vietā, jānovieto informāciju par stāvēšanas sākuma laiku un datumu, piemēram, 17:30, 25/11/2021.
  • Par stāvēšanas sākuma laika nenorādīšanu, paredzēts naudas sods - autovadītājam 150 eiro apmērā.
 • Atvienotas piekabes/puspiekabes novietošana stāvēšanai ir aizliegta.
  • Par noteikuma pārkāpumu paredzēts naudas sods - autovadītājam 300 eiro apmērā, transportlīdzekļa operatoram 1000 eiro apmērā, savukārt, uzņēmuma atbildīgajai personai 300 eiro apmērā.
 • Braukšana, stāvēšana vai apstāšanās avārijas joslā vai avārijas apstāšanās zonās ir aizliegta, izņemot apstāšanos avārijas gadījumos, vai lai sniegtu pirmo palīdzību.
  • Par noteikuma pārkāpumu paredzēts naudas sods - autovadītājam 300 eiro apmērā, transportlīdzekļa operatoram 1000 eiro apmērā, savukārt, uzņēmuma atbildīgajai personai 300 eiro apmērā.