Tadžikistānas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2009.gada 11.jūlijā parakstītā Latvijas–Tadžikistānas starpvaldību Nolīguma par starptautisko automobiļu satiksmi nosacījumiem 2016.gada 7. un 8.jūnijā Dušanbē notika kārtējā Tadžikistānas–Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.

Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2015.gadā, kā arī 2016.gada četros mēnešos. Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās noteikt galīgo atļauju kvotu 2016.gadam, kā arī sākotnējo kvotu 2017.gadam šādā apmērā:

  • 50 atļaujas, kas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 50 atļaujas, kas derīgas pārvadājumiem uz/ no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs, par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks Latvijā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Tadžikistānā ir pieejama Tadžikistānas–Latvijas Kopējās komisijas protokolā un šeit.