Somijā kombinētie pārvadājumi tiek pielīdzināti kabotāžai

Informējam, ka saskaņā Somijas Transporta un sakaru aģentūras skaidrojumu, Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. panta noteikumi par kabotāžas pārvadājumiem attiecas arī uz kombinēto pārvadājumu pirmo vai pēdējo posmu, kurus veic pa autoceļiem Somijā. Lai novērstu to, ka ārvalstu transporta uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto noteikumus par kombinētajiem pārvadājumiem, ierobežojumi, kas attiecas uz kabotāžas pārvadājumiem, tagad attiecas uz visiem iekšzemes pārvadājumiem, ko Somijā veic ārvalstu pārvadātāji.