Preču elektroniskā deklarēšana Turkmenistānas muitā

Sākot ar 2019. gada 1. septembri visas preces, kas tiek pārvadātas uz Turkmenistānu, vai tranzītā caur tās teritoriju, jādeklarē izmantojot nacionālo elektronisko sistēmu.

Transporta operatori var izmantot pakalpojumus ko sniedz:

 • muitas pakalpojumu brokeri, kas atrodas robežšķērsošanas vietās;
 • iekšzemes muitas punktos.

TIR karnete vēl joprojām tiks pieņemta, pie nosacījuma, ka tiek nodrošināta elektroniska datu pārraide.

Atbilstoši Turkmenistānas likumdošanai, lai saņemtu atļauju muitas preču tranzītam, pārvadātājam (ekspeditoram), kravas nosūtītāja valsts muitā jāiesniedz dokumentācija, kas satur sekojošu informāciju:

 1. kravas nosūtītāja (saņēmēja) nosaukums un adrese;
 2. kravas iekraušanas (izkraušanas) valsts;
 3. kravas pārvadātāja vai ekspeditora nosaukums un adrese, ja muitas tranzīta atļauju saņem ekspeditors;
 4. transportlīdzekļa, kas veiks pārvadājumu Turkmenistānas muitas teritorijā, datus, kā arī transportlīdzekļa vadītāja datus;
 5. kravas tips vai nosaukums, daudzums, cena, svars vai apjoms, preču klasifikācija atbilstoši “Harmonizētai preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmai” (Harmonized System for the Description and Coding of Goods);
 6. iepakojumu kopskaits;
 7. preču galamērķis;
 8. plānojamās pārkraušanas operācijas, vai citas, pārvadājuma laikā, paredzētas darbības ar kravu;
 9. plānotais pārvadājuma datums;
 10. maršruts, ja krava jāpārvadā pa konkrētiem maršrutiem.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodās pieejama Turkmenistānas muitas oficiālajā mājaslapā.