Par starptautiskajiem pārvadājumiem un ceļu lietošanas nodevu Armēnijā

Saskaņā ar Armēnijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas sniegto informāciju lūdzam vērst uzmanību uz to, ka veicot starptautiskos autopārvadājumus, izmantojot Armēnijas starptautisko autopārvadājumu atļaujas, ceļu lietošanas nodeva nav jāmaksā, bet, izmantojot ETMK atļaujas, ceļu lietošanas nodeva ir jāmaksā.

Armēnijas Republikas nacionālā  likumdošana paredz iespēju veikt starptautiskos autopārvadājumus bez Armēnijas starptautisko autopārvadājumu atļaujas, bet tādos gadījumos nepieciešams maksāt ceļu lietošanas nodevu.

Detalizētāka informācija par Armēnijas ceļu lietošanas nodevu ir atrodama: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1821&lang=rus.