Par PVN maksājumiem veicot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Slovēnijas Republikas teritorijā (papildināts 06.09.2022)

Saskaņā ar Slovēnijas Republikas likumdošanu, no 2015.gada 1.aprīļa starptautiskie sauszemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumi ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Slovēnijas teritorijas, un ko veic pārvadātāji, kuru atrašanās vieta vai pastāvīgā darbības veikšanas vieta, vai dzīvesvieta, vai uzturēšanās vieta ir ārpus Slovēnijas Republikas valsts teritorijas, tiek aplikti ar preču un pakalpojumu pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN attiecas gan uz starptautiskajiem neregulārajiem, gan uz pašpārvadājumiem, kā arī pārvadātājam ir pienākums maksāt PVN par tranzītā nobrauktajiem kilometriem.

Tas nozīmē, ka Latvijas pārvadātājiem ir pienākums elektroniskā veidā reģistrēties Slovēnijā kā PVN maksātājiem un iesniegt nodokļu deklarācijas, kurās aprēķināts PVN par pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Slovēnijas teritorijas, pēc 9.5% likmes, ņemot vērā Slovēnijas teritorijā nobraukto attālumu.

Papildus, pasažieru pārvadātājumu veicējiem ir pienākums ziņot Slovēnijas kompetentai iestādei par katru atsevišķu pārvadājuma maršrutu pirms tā uzsākšanas. Paziņojums jāiesniedz izmantojot eDavki (eNodokļi) tiešsaistes sistēmu.

Lai saņemtu nodokļu maksātāja un PVN maksātāja numuru Slovēnijā, pārvadātājam jānosūta uz e-pasta adresi kc-potnik.fu@gov.si sekojošus dokumentus:

  • DR-04fomu;
  • DR-02 formu;
  • uzņēmuma paraksttiesīgās personas identifikācijas dokumentus;
  • notariāli apstiprinātu uzņēmuma reģistrācijas apliecības tulkojumu;
  • dokumentus, kas apliecina, ka ārvalstu uzņēmumam ir atvērts bankas konts, norādot BIC un SWIFT kodus;
  • DDV-P3 formu.

Ar detalizētāku informāciju var iepazīties Slovēnijas Finanšu administrācijas mājaslapā un informatīvajā materiālā, kas pieejams: