Par Baltkrievijas - Krievijas robežkontroles punktu šķērsošanu

Informējam, ka no Baltkrievijas Republikas vēstniecības ir saņemts Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes 29.11.2005 lēmums, kas nosaka starptautiskos pārvadājumos izmantojamo transportlīdzekļu pārvietošanās kārtību, šķērsojot Baltkrievijas - Krievijas robežu. Lēmums attiecas uz transportlīdzekļiem ar ārvalstu reģistrācijas numuriem (izņemot Krievijā reģistrētus), kuri veic starptautiskos kravas vai pasažieru pārvadājumus, bet neattiecas uz personiskām vajadzībām izmantojamiem transportlīdzekļiem.

Lēmums stājās spēkā 2006.gada 1.janvārī.

1) Lēmumā ir noteikti sekojoši robežšķērsošanas maršruti un robežkontroles punkti transportlīdzekļiem ar ārvalstu reģistrācijas numuriem, kuros atļauts šķērsot robežu:

Autoceļa numurs

Robežkontroles punkti

1.              P - 18

2.              P - 46

3.              M - 8/E 95

4.              P - 21

5.              M - 1/E 30

6.              M - 10

7.              P - 73

8.              P - 43

9.              P - 75

10.         H - 4676

11.         H - 2700

Kostrovo (Кострово)

Juhoviči (Юховичи)

Ezerišķe (Езерище)

Liozna (Лиозно)

Redka (Редьки)

Selišče (Селище)

Koskova (Коськово)

Zvenčatka (Звенчатка)

Smoļki (Смольки)

Pereļevka (Перелевка)

Ļadi (Ляды)

Šajos robežkontroles punktos Baltkrievijas Transporta inspekcija iebraucot izsniedz dokumentu, kas apstiprina iebraukšanu Baltkrievijas Republikā.

2) No brīža, kad transportlīdzeklis ir iebraucis Baltkrievijas Republikas muitas teritorijā, tas tiek pakļauts " iebraukšana uz laika" muitas režīmam, kas nevar pārsniegt 30 dienas, un transportlīdzekļi nav pakļauti muitas formalitāšu kārtošanai un atbrīvoti no muitas nodevas.

 

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa