Nosacījumi pārvadājumiem uz Šveici

Arī turpmāk Latvijas - Šveices divpusējais nolīgums attiecas uz Lihtenšteinas hercogisti.

Kravu pārvadājumi:

Pārvadājumos ar Šveici jāievēro šādi nosacījumi, sākot no 2005. gada 1. janvāra:

  • Transportlīdzekļiem ar pilno masu līdz 40 tonnām divpusējos, tranzīta, kā arī pārvadājumos uz/no trešajām valstīm atļaujas nav nepieciešamas;
  • Aizliegti kabotāžas pārvadājumi.

Šveicē pastāv braukšanas aizliegumi naktīs no 22.00 līdz 5.00, kā arī izejamajās un svētku dienās.

Braukšanai naktīs ir nepieciešama speciāla atļauja un tā ir paredzēta tikai izņēmuma gadījumiem, kad tiek pārvadāti pārtikas produkti. Šo atļauju un smagsvara atļauju, gadījumos, ja transportlīdzekļa kopējā masa pārsniedz 40 tonnas izsniedz Federālā autoceļu pārvalde:

Adrese: Eidgenossische Steuerverwaltung, Hauptabeilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrase 50, 3003 Bern/ SCHWEIZ, Tel.: (31) 3257533, Fax: (31) 3257890.

Pasažieru pārvadājumi:

Neregulārajos pasažieru pārvadājumos uz Šveici izmantojami ES parauga brauciena formulāri. Gan regulārie, gan neregulārie pasažieru kabotāžas pārvadājumi aizliegti.