Londonā jauns drošības standarts kravas transportlīdzekļiem

No 2021. gada 1. marta iebraukšanai Londonas aglomerācijā jeb Lielajā Londonā (Greater London) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, ir jāsaņem  drošības atļauja (Safety Permit) – to paredz jaunais tiešās redzamības standarts (Direct Vision Standard). Šī prasība attiecas kā uz Lielbritānijā, tā ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Saskaņā ar jauno tiešās redzamības standartu transportlīdzekļi tiek novērtēti ar punktiem atkarībā no tā, kāda ir ceļa un apkārtnes pārredzamība no autovadītāja kabīnes logiem – no nulles (zemākais tiešās redzamības līmenis) līdz piecām punktiem (augstākais tiešās redzamības līmenis). Transportlīdzekļiem, kas novērtēti ar nulle punktiem (šajā kategorijā ietilpst lielākā daļa autovilcienu), atļaujas tiek piešķirtas tikai tad, ja tie ir aprīkoti ar drošības elementiem: kamerām, pagriezienu rādītājiem ar skaņas palīgsignāliem un brīdinājuma zīmēm. Atļaujas saņemšanas pieteikumam jāpievieno fotoattēli, kas pierāda drošības elementu esamību.

Atļauja ir bezmaksas un tiek piešķirta elektroniski. Pieteikumi atļaujas saņemšanai ir noformējami tiešsaistē, visiem pievienotajiem pavaddokumentiem jābūt angļu valodā.

Sods par atļaujas neesamību vai maldinošas informācijas sniegšanu – līdz GBP 550 (vai GBP 275, ja soda nomaksu veic 14 dienu laikā) par katru tiešās redzamības standarta darbības teritorijā pavadīto dienu.

Sīkāka informācija angļu valodā, kā arī pieteikšanās atļaujas noformēšanai pieejama šeit:  https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles