Latvijas Tadžikistānas Kopējās komisijas starptautisko autopārvadājumu jautājumi

Latvijas Tadžikistānas Kopējās komisijas sanāksmē tika precizēta informācija par ar starptautisko autopārvadājumu atļauju izmantošanu un citiem un jautājumiem, kuri saistīti ar starptautisko autopārvadājumu organizēšanu starp abām valstīm.

Puses saskaņoja šādus galvenos atļauju izmantošanas nosacījumus:

1. Izmantojot atļaujas, kas paredzētas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, pārvadātāji ar vienu šādu atļauju ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem veikt vienu pārvadājumu (braucienu) turp un atpakaļ starp abām valstīm, vai šķērsot  otras valsts teritoriju tranzītā vienu reizi turp un atpakaļ braucienā.

2. Izmantojot atļaujas, kas paredzētas pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm, pārvadātāji ar vienu šādu atļauju ir tiesīgi veikt vienu pārvadājumu no trešās valsts uz otras līgumslēdzējas puses valsts teritoriju un atpakaļ no tās uz jebkuru trešo valsti, vai otrādi. Ja vienā virzienā tiek veikts divpusējais pārvadājums, šim nolūkam nepieciešama atsevišķa divpusējiem pārvadājumiem paredzēta atļauja.

Delegācijas vienojās, ka veicot starpvaldību nolīguma par starptautisko automobiļu satiksmi 5.pantā paredzētos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, abu valstu pārvadātāji par kontroles dokumentu izmantos INTERBUS nolīguma prasībām atbilstošu brauciena formulāru.

Tadžikistānas delegācija informēja, ka bīstamo kravu pārvadājumi Tadžikistānas teritorijā veicami atbilstoši ADR Līguma prasībām, savukārt speciālās atļaujas smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadāšanai saņemamas Tadžikistānas  Transporta uzraudzības un vadības valsts pārvaldē Dušanbe, D.Rasulova ielā 32, tel.: +992 372 363534 vai +992 372 364504 .