Latvijas Republikas Valdības un Zviedrijas Karalistes Valdības līgums

Divpusējo līgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.