Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.