Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi skatīt šeit.