Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.