Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.