Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.