Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Austrijas Republikas Federālās Sabiedriskās saimniecības un transporta ministrijas nolīgumi

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem skatīt šeit.

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem skatīt šeit.

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem regulārajiem pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem skatīt šeit.