Latvijas – Irānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2000.gada 22.maijā parakstītā Latvijas– Irānas starpvaldību Nolīguma par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2016.gada 1. un 2.febuārī Rīgā notika pirmā Latvijas–Irānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju.

Sanāksmes sākumā puses atzīmēja, ka 2014.gada laikā kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir nedaudz samazinājušies. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Delegācijas atzīmēja, ka 2016.gadā tika veikta apmaiņa ar 300 universālo atļauju, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, un vienojās, ka kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2016.gadā ar apmainīto atļauju daudzumu pietiks. Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās noteikt sākotnējo atļauju kvotu 2017.gadam 300 universālo atļauju apmērā. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs, par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks Irānā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Irānā ir pieejama Latvijas–Irānas Kopējās komisijas protokolā un šeit.