Latvijas – Albānijas Kopējās komisijas sanāksme

2019. gada 13. un 14. jūnijā Rīgā norisinājās pirmā Latvijas – Albānijas Kopējās komisijas sanāksme, kurā tika apspriesti ar starptautisko autopārvadājumu jomu saistīti jautājumi. Sanāksme tika organizēta, balstoties uz 2006. gada 28. martā starp Latviju un Albāniju noslēgto starpvaldību nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.

Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības, kā arī kravu un pasažieru autopārvadājumu attīstības dinamiku starp abām valstīm. Neraugoties uz atšķirīgo metodoloģiju statistikas datu apkopošanā, abas puses norādīja uz ievērojamu preču apmaiņas un pārvadājumu apjomu pieaugumu starp Latviju un Albāniju, kā arī pauda cerību, ka pozitīvā tendence saglabāsies arī turpmāk.

Pēc starptautiskajiem autopārvadājumiem paredzēto atļauju kontingenta un izlietojuma izvērtēšanas Albānijas delegācija ierosināja atcelt atļauju režīmu divpusējiem pārvadājumiem starp Latviju un Albāniju. Ņemot vērā tirdzniecības apgrozījuma pieaugumu, kā arī abu delegāciju apņemšanos sekmēt kravu pārvadājumus starp abām valstīm, pamatojoties uz starpvaldību nolīgumā piešķirtajām tiesībām, delegācijas vienojās:

  • noteikt galīgo atļauju kvotu 2019. gadam šādā apjomā:
    • 70 atļaujas divpusējiem kravu autopārvadājumiem;
    • 30 atļaujas divpusējiem un trešo valstu kravu autopārvadājumiem;
  • liberalizēt divpusējos kravu pārvadājumus no 2020. gada 1. janvāra;
  • noteikt sākotnējo kvotu 2020. gadam – 50 atļaujas kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma, atgriezties pie sarunām par papildu atļauju piešķiršanu.

Pēc Latvijas delegācijas lūguma Albānijas puse sniedza skaidrojumus par prasībām Albānijas atļauju aizpildīšanā, proti:

- ailē “maximum load allowed” ir jānorāda transportlīdzekļa sastāva (vilcēja ar piekabi/puspiekabi) maksimālā pieļaujamā pilnā masa;

- situācijā, kad pārvadājums tiek veikts bez kravas, aile, kas paredzēta informācijai par kravas iekraušanas/izkraušanas vietu, jāatstāj tukša.

Delegācijas apstiprināja, ka šobrīd regulārie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Albāniju nenotiek, savukārt pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem piemērojams INTERBUS nolīgums.

Puses pārrunāja arī citas ar nozari saistītas aktualitātes, apmainījās ar informāciju par ceļu lietošanas maksām abās valstīs un atbildīgajām institūcijām.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Albānijā.

Sīkāka informācija ir pieejama Latvijas – Albānijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.