Latvijas - Šveices Kopējās komisijas sanāksme

Šā gada 25. un 26. aprīlī Rīgā notika kārtējā Latvijas Šveices Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par savstarpējo tirdzniecību, pasažieru un kravu pārvadājumiem, ES normatīvo aktu piemērošanu autopārvadājumu jomā un citiem jautājumiem.


    


Delegācijas atzīmēja, ka pēc savstarpējās tirdzniecības apjomu samazināšanās iepriekšējos gados, 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu tas ir pieaudzis par ~11%.


 


Šveices delegācija iesniedza detalizētu autopārvadājumu analīzi, izmantojot informāciju, kas iegūta no ceļu nodokļa iekasēšanas sistēmas,  un atzīmēja, ka lielāko daļu kravu autopārvadājumus starp abām valstīm veic Latvijas pārvadātāji.


         


Delegācijas atzīmēja, ka videi draudzīgu automobiļu izmantošana starptautiskajos pārvadājumos ir strauji palielinājusies pēdējo gadu laikā. Runājot par Latvijas vilcēju ekoloģiskiem standartiem Šveices puse atzīmēja, ka 69% no kopējā autopārvadājumu apjoma starp abām valstīm tika izpildīti ar EURO V drošiem vilcējiem.


  


Latvijas delegācija informēja par gaidāmo ceļu nodevas ieviešanas gaitu Latvijā no 01.07.2014.


    


Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd starp abām valstīm darbojas tikai viens regulārais maršruts Rīga Berne, ko apkalpo SIA Norma A . Latvijas puse ir nosūtījusi Šveices pusei vēstuli par šī maršruta darbības termiņa pagarināšanu, savukārt Šveices puse informēja, ka atbildi sniegs divu mēnešu laikā no vēstules saņemšanas brīža. Abas puses atzina, ka nepieciešams sakārtot normatīvo bāzi, kas reglamentētu pasažieru pārvadājumus starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.


    


Delegācijas apmainījās ar informāciju un viedokļiem par ES autotransporta normatīvo aktu piemērošanu un ieviešanu savās valstīs. Šveices puse informēja, ka pamatojoties uz ES un Šveices Konfederācijas nolīgumu par sauszemes pārvadājumiem tā sākusi iestrādāt savos normatīvajos aktos ES ceļu paketes regulas (Nr 1071/2009, 1072/2009 un 1073/2009), izņemot kabotāžas pārvadājumus.


 


Puses apsprieda ETMK atļauju sistēmas attīstības perspektīvas un iespēju ieviest Gigaliners projektu starptautiskajā kravas autopārvadājumu tirgū. Šveices puse atzīmēja, ka ceļu infrastruktūras dēļ tās teritorijā šis projekts nav pieņemams. Latvijas delegācija norādīja, ka saistībā ar šo projektu tās pozīcija ir neitrāla.


   


Delegācijas vienojās nākošo Kopējā komisijas sanāksmi organizēt Šveicē, 2016.gadā.


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014