Līgums starp Latvijas Republikas Valdību un Polijas Republikas Valdību

Divpusējo līgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.