Kravu pārvadājumus no trešajām valstīm uz Kazahstānu ar cita veida transportu un pārkraušanu transportlīdzekļa reģistrācijas valstī

Kazahstānas Republikas Investīciju un infrastruktūras attīstības ministrija sniedza skaidrojumus saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas ir jāveic saskaņā ar Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrijas 2015. gada 27. marta pavēli Nr.353 Noteikumi “Par starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas pielietošanu Kazahstānas Republikā” (Правила приминения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении):

Šo noteikumu 50. punkts paredz, ka, veicot kravu pārvadājumus no trešajām valstīm uz Kazahstānu ar cita veida transportu (gaisa, dzelzceļa, jūras) un pārkraušanu transportlīdzekļa reģistrācijas valstī, atļauja pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nav nepieciešama. Šāds kravas pārvadājums ar vairākiem transporta veidiem, kur ar autotransportu tiek veikts viens no pārvadājuma posmiem, ir apstiprināms ar pavaddokumentiem (starptautiskā kravas pavadzīme – CMR, rēķins, konosaments, fitosanitārais sertifikāts un citi dokumenti, kas tiek izmantoti starptautisko autopārvadājumu veikšanā un apstiprina transportlīdzekļa iekraušanas vietu un pavada to šādu pārvadājumu laikā), kuriem jābūt apzīmogotiem ar oriģinālu muitas zīmogu, apliecinot kravas apstrādes vietu, kur tika veikta transporta veidu maiņa. Oriģināliem muitas zīmogiem obligāti jābūt uz CMR pavadzīmes un konosamenta. Šāds pārvadājums tiek veikts, izmantojot Kazahstānas divpusējo un tranzīta atļauju.

Gadījumos, kad autopārvadātājs nevar uzrādīt augstāk minētos dokumentus, kas apzīmēti ar oriģinālu muitas zīmogu, nepieciešama Kazahstānas vienreizējā atļauja pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu, veicot starptautisku kravu autopārvadājumu uz Kazahstānu, seglu vilcēju vai kravas transportlīdzekli, kas velk piekabi vai puspiekabi, ir iespēja mainīt tikai uz citu pārvadātāja reģistrācijas valstī reģistrētu seglu vilcēju vai kravas transportlīdzekli. Gadījumos, kad tiek pārkāpta augstāk minētā norma, tad saskaņā ar Kazahstānas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 573. panta pirmo daļu ir paredzēts sods gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pārvadātājam.

Gadījumos, kad transporta kontrole nepamatoti vēršas pret autopārvadātāju vai rodas citi jautājumi saistībā ar autopārvadājumu kontroli, ir iespēja vērsties izveidotajā Situāciju centrā, kas darbojas diennakts režīmā. Situāciju centra telefons 8(7172) 754776, 754772 vai WhatsApp 8 708 088 08 00.