Kazahstānas Investīciju un attīstības ministrijas informācija

Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrija 2016.gada 1.jūlijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai adresētā vēstulē sniedza sekojošu informāciju saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu:

  1. Saskaņā ar Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrijas 2015.gada 27.marta pavēli Nr.353 apstiprināti starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas piemērošanas noteikumi Kazahstānas Republikā. Šo noteikumu 41.punkts paredz, ka vilcēja vai kravas automobiļa nomaiņa pieļaujama tikai ar pārvadātāja reģistrācijas valstī reģistrētu citu vilcēju vai kravas automobili.

Minētā norma ieviesta, lai novērstu kravu pārvadājumus no trešajām valstīm bez atbilstošām Kazahstānas autopārvadājumu atļaujām, pārkabinot puspiekabes no ārvalstīs reģistrētiem vilcējiem uz Kazahstanā (vai citā valstī) reģistrētiem vilcējiem. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka neatkarīgi no Kazahstānas un ārvalsts pārvadātāju uzņēmumu noslēgtā nomas līguma par Kazahstanā reģistrētu automobiļu nomu par pārvadātāju tiek uzskatīts šis ārvalstī reģistrētais autotransporta uzņēmums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kravu pārvadājumi, veicot vilcēja vai kravas automobiļa aizstāšanu (pārkabināšanu) ar citu vilcēju vai kravas automobili, kas reģistrēts citā valstī, pieļaujama tikai pamatojoties uz Kazahstānas autopārvadājumu atļaujām, kuras attiecīgajai ārvalstij iepriekš izsniegtas atbilstoši atļauju apmaiņas kvotai.

Šīs normas neievērošanas gadījumā pārvadātājiem tiek piemērots administratīvais sods.

  1. Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrija ir informējusi teritoriālās transporta kontroles institūcijas, ka Latvijas Muitas pārvalde nodrošinās Starptautiskajās preču – transporta pavadzīmēs “CMR” 4.ailē sniegtās informācijas apstiprināšanu ar muitas kontroles punkta zīmogu un muitas atbildīgās amatpersonas personīgo zīmogu gadījumos, kad krava, kas nogādāta Latvijas Republikā ar cita veida transportu (izņemot autotransportu), tiek nosūtīta uz Kazahstānas Republiku.

Vēršam pārvadātāju uzmanību, ka, neskatoties uz muitas zīmogu CMR pavadzīmē, ir jābūt arī citiem kravas pavaddokumentiem (rēķins, konosaments vai tā kopija, fitosanitārais sertifikāts u. c.), kas norādīti 1.punktā minētajā pavēlē.