Humānās palīdzības kravas pārvadājumi uz Ukrainu cauri Itālijas teritorijai

Balstoties uz Itālijas atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, Ukrainas atbalstam, noteiktas sekojošas prasības humanitārajiem konvojiem, kā arī pasažieru un kravu pārvadājumiem:

  • Noteiktas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites atbilstoši Regulas (EK) Nr. 561/2006 3. panta (d) apakšpunktam;
  • noteikts atbrīvojums no prasības uzrādīt vienreizējo starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, saskaņā ar divpusējo nolīgumu, kas noslēgts starp Itāliju un Ukrainu, lai pārvadātu preces kas ārkārtas situācijā, jo īpaši dabas katastrofu gadījumos, nepieciešamas medicīniskai aprūpei. Pārvadājamā krava var saturēt arī cita veida palīdzību, piemēram, segas, pirmās nepieciešamības preces utt.