Autoceļu lietošanas maksa Austrijā

Austrijas Federālā klimata politikas, vides, enerģētikas, mobilitātes, inovāciju un tehnoloģiju ministrija (BMK) informē, ka 2024. gadā tiks veiktas izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas likmēs, papildinot tās ar jaunu CO2 komponenti.

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties:

Ceļu lietošanas maksa ārvalstīs